Wybierz miasto.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji konkursu.

2. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania (w tym do ich zmiany oraz usunięcia).

3. Oświadczam także, że poinformowano mnie, iż w zakresie przetwarzania moich danych wskazanym powyżej, administratorem moich danych będzie Rafał Lewandowski, 104 Albert Street DD4-6QN Dundee UK.

4. Zawodnik oraz model wyrażają zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub firmy przedsiębiorstwa w materiałach promocyjnych związanych z Mistrzostwami, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i obróbkę zdjęć dowolną techniką, bez ograniczeń, co do terytorium i liczby egzemplarzy przez Organizatora konkursu.

6. Oświadczam, że w całości przeczytałam/łem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.