ORGANIZATORZY MISTRZOSTW POLSKI W GOLENIU TWARZY NA MOKRO.

Organizatorem konkursu jest Rafał Lewandowski.
104 Albert Street DD4-6QN Dundee UK.

 

Współorganizatorem Mistrzostw są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60­734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP 777­00­00­488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN.

CZAS TRWANIA MISTRZOSTW
4-5.04.2020 podczas Targów Look Forum Fryzjerstwa.

KOMISJA KONKURSOWA
Organizator powołuje Komisję Sędziowska. Komisja nadzoruje przebieg Konkursu, wyłania Zwycięzców, jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory.

 

NAGRODY
Nagrody dla uczestników są przyznawane i wręczone przez sponsorów Mistrzostw.

 

OPŁATY
Za uczestnictwo w eliminacjach jak również w finale nie ma opłat wpisowych, konkurs jest absolutnie darmowy.